FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
अमरगढी नगरपालिका मिति २०७९।०९।१४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय । 12/29/2022 - 15:17
हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी गराई दिनहुन । 12/28/2022 - 17:29
हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी गराई दिनहुन । 12/28/2022 - 17:28
विद्यालय नर्स परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 12/23/2022 - 13:30
विद्यालय नर्स परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 12/23/2022 - 13:09
INVITATION FOR BIDS 12/22/2022 - 15:35
विद्यालय नर्सको लिखित परिक्षाको नतिजा। 12/22/2022 - 14:44
विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधी, २०७६ 12/20/2022 - 15:00
अमरगढी नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ 12/20/2022 - 14:58
रोजगार सहायकको पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।।। 12/19/2022 - 11:31

Pages