FAQs Complain Problems

Information Board

Post date
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । 01/21/2021 - 13:04
Invitation for bids 2077/10/07 01/20/2021 - 12:15
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्घि सूचना । 01/10/2021 - 07:56
अमरगढी नगरपालिकाको मिति २०७७।०९।२० गतेको सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बैठकका निर्णयहरु । 01/05/2021 - 13:05
ग्रेडसीट प्रतिलिपि सम्बन्धी सूचना । 01/05/2021 - 10:37
रोष्टरमा सूचीकृत हुन निवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना । 01/04/2021 - 10:57
शिक्षक पदपूर्ती प्रकृया सुचारु गरिएको बारे । 01/03/2021 - 11:58
प्राविधिक सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना । 01/02/2021 - 16:27
तालिममा सहभागीताका लागी दरखास्त पेश गर्ने बारेको सुचना । 12/31/2020 - 15:54
अमरगढी नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण प्रक्रिया २०७७ 12/22/2020 - 19:16

Pages