FAQs Complain Problems

Information Board

Post date
ईन्जिनियर पदको लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 09/07/2020 - 14:09
स्वास्थ्य शाखाको आ.ब.२०७७।०७८ को सुक्ष्म योजना तर्जुमा गोष्ठी । 09/07/2020 - 13:39
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम आ.ब.२०७७।०७८ को कार्यक्रम तथा बजेट सारांस । 09/07/2020 - 13:37
Invitation For Bids (IFB) Published Date: 2077/05/21 09/06/2020 - 13:31
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । मिति २०७७।०५।२१ 09/06/2020 - 13:27
परिक्षा संचालन सम्वन्धि सूचना (अ.न.मी.) सहायक चौथो । 09/06/2020 - 12:23
श्रावण महिनाको ब्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण । 09/04/2020 - 16:40
लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 09/04/2020 - 16:35
यथार्थ विवरण वुझि पुनः सूचि सिफारिस गर्न हुन । 09/04/2020 - 14:32
बिद्यालय नर्स करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 09/03/2020 - 13:54

Pages