FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
INVITAATION FOR BIDS(IFB) 02/18/2024 - 14:15
परम्परागत तथा धार्मिक प्राकृतिका विद्यालयहरुलाई प्रस्तावना पेश गर्ने बारे सूचना । 02/15/2024 - 20:33
आ.ब. २०८०।८१ स्वास्थ्य कार्यक्रमको पौष र माघ महिनाको प्रगति विवरण । 02/15/2024 - 20:15
कक्षा ८ को परीक्षासम्वन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक कार्यक्रममा सहभागि सम्वन्धमा । 02/13/2024 - 16:38
आ.ब. २०८१।०८२ को आय व्ययको प्रक्षेपण । 02/12/2024 - 12:25
मिति २०८०।१०।२८ गते बसेको कार्यपालिको बैठकको निर्णय । 02/12/2024 - 11:04
दरखास्त फारम 02/11/2024 - 17:47
सूझाव संकलनका लागि अमरगढी नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० मस्यौदा ।। 02/07/2024 - 11:52
INVITATION FOR BIDS(IFB) Supply Delivery & Installation of Iron framed polyhous Amargadhi 3 & 4 02/02/2024 - 12:58
अभ्यासका लागि खेलाडी विद्यार्थी उपस्थिति सम्बन्धमा । 02/01/2024 - 15:34

Pages