FAQs Complain Problems

Information Board

Post date
२०७७ फागुन ५ गते बसेको अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु । 02/19/2021 - 13:39
२०७७ माघ २९ गते बसेको अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु । 02/19/2021 - 13:36
लेटरप्याड प्रयोग गर्नहुन । (श्री शाखाहरू सबै अमरगढी नपा कार्यालय) 02/18/2021 - 11:26
मिति २०७७।११।४ गते अमरगढी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको कर्मचारी वैठकका निर्णयहरू । 02/18/2021 - 11:22
मिति २०७७।१०।२७ गते बसेको अमरगढी नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. बैठकका निर्णयहरु । 02/14/2021 - 11:07
सूचना पठाईएको बारे (वडा कार्यालय सबै ) । 02/10/2021 - 15:19
रोष्टरमा सुचिकृत गरिएको सूचना । 02/08/2021 - 14:36
सामुदायिक बिद्यालयका लागि २०७७।०७८ को दोस्रो चौमासिक अबधिको शिक्षक तलब भत्ता र दिवा खाजा अनुदान निकासा विवरण । 02/07/2021 - 14:35
नगर स्थापना दिवस सम्बन्धी सूचना ।।। 01/25/2021 - 10:33
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । 01/21/2021 - 13:04

Pages