FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि

फोटो नाम पद वडा न. फोन Email
डिल्ली राज जोशी नगर प्रमुख 9841314294 mayor.amargadhi@gmail.com
पार्वती झुकाल नगर उप-प्रमुख 9848983333 deputimayor71@gmail.com
लोक बहादुर ऐर वडा अध्यक्ष वार्ड न‌म्बर १ 9868475851/9842203642
हेमराज पन्त वडा अध्यक्ष वार्ड न‌म्बर २ 9848731513
तिर्थ बहादुर ऐर वडा अध्यक्ष वार्ड न‌म्बर ३ 9848710661
परमान्द शाहु वडा अध्यक्ष वार्ड न‌म्बर ४ 9868867450
टंक क्षेत्री वडा अध्यक्ष वार्ड न‌म्बर ५ 9848870572
केवी ताम्राकार वडा अध्यक्ष वार्ड न‌म्बर ६ 9863365546
खड्क बोहरा वडा अध्यक्ष वार्ड न‌म्बर ७ 9848733914
नर बहादुर साँकी वडा अध्यक्ष वार्ड न‌म्बर ८ 9848847101
जगत महर वडा अध्यक्ष वार्ड न‌म्बर ९ 9868702654
खेमराज भट्ट वडा अध्यक्ष वार्ड न‌म्बर १० 9848446456