FAQs Complain Problems

Information Board

Post date
अमरगढी नगरपालिका प्रोफाईल 06/13/2021 - 11:50
अमरगढी नगरपालिकाको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण सम्वन्धि कार्यविधि २०७८ 06/11/2021 - 14:23
नक्सा पास सम्वन्धमा । 06/10/2021 - 15:13
Invitation for bids 2076/2/24 06/07/2021 - 15:42
अमरगढी नगरपालिकामा मिति २०७८।२।२२ गते सम्मको कोरोना अपडेट 06/06/2021 - 14:35
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अमरगढीका २७ ‘होमवर्क’ नगरप्रमुख ओझा भन्छन्ः जनशक्ति र श्रोतको सही व्यवस्थापन भए जितिन्छ 06/06/2021 - 14:26
कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू मिति २०७८ जेष्ठ १०, १७ गते र २०७८ बैशाख २२ गते 06/06/2021 - 11:38
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८/०२/२३ 06/05/2021 - 19:44
कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू मिति २०७७ माघ २९ गते 06/02/2021 - 11:55
शिक्षमा नवीन प्रविधि प्रवर्द्धन क्रियाकलाप कार्यान्वयनका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे । 05/28/2021 - 17:52

Pages