FAQs Complain Problems

Information Board

Post date
सूचना 11/06/2020 - 14:36
अमरगढी नगरपालीका नगरकार्यपालीकाको मिति २०७७ असोज २ गतेका निर्णयहरू । 11/06/2020 - 13:12
सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । 11/05/2020 - 15:41
सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । 11/05/2020 - 15:41
अमरगढी नगरपालीका नगरकार्यपालीकाको मिति २०७७ भाद्र १३ गतेका निर्णयहरू । 11/05/2020 - 12:10
अनुदानको लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना । 10/19/2020 - 15:58
अमरगढी नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि-२०७७ 10/18/2020 - 11:01
आ.ब. २०७७/७८ अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीहरुको प्रथम चौमासिक अन्तर्गत, साउन- कार्तिकको तलब भत्ता, पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च निकासा। 10/17/2020 - 08:36
खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । 10/14/2020 - 12:17
विद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम(SSDP) अन्तर्गतका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने बारेको सूचना । 10/14/2020 - 11:45

Pages