FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य शाखा

Document
मिति २०७९।१२।०६ गते देखी संचालन भएको घुम्ती ल्याव शिविरको प्रगति प्रतिवेदन ।
आ.व. २०७९।८० को बैशाख महिनाको प्रगति विवरण ।
मिति २०७९।११।१५ र १६ गते वडा नं. ६ मा संचालित शिविरको प्रतिवेदन ।
मिति २०७९।११।१३ गते वडा नं .१० मा संचालित आँखा शिविरको प्रतिवेदन ।
मिति २०७९।११।८ गते देखि ११ गते सम्म भएको अपाङ्गता स्क्रिनिङ शिवरमा छनौट भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको सामग्री विवरण ।
आ.व. २०७९।८० को चैत्र महिनाको प्रगति विवरण
पोषणमैत्रि अभियानको प्रगति तथा प्रभावहरुको दिगोपना कार्ययोजना।
अमरगढी नगरपालिकाको पोषण पार्श्वचित्र
पोषणमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा अभियानको प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९।८० मा भएको स्वास्थ्य कार्यक्रमको फाल्गुन महिनाको प्रगति विवरण ।

Pages