FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

Document
सूचना ।
अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गतका दिर्घ रोगिहरुको औषधि राहत बुझेको लिष्ट ।
यस नगरपालिकामा देहाय अनुरुपका संघ/ संस्था तथा महानुभावहरुबाट राहत/ सहयोग प्राप्त भएको हुदाँ प्रदान गर्नु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद छ ।
दीर्ध रोगिको तथ्याङ्क सम्बन्धमा सुचना ।।।
सूचना ।।।
कोभिड -१९ कोरोना भाईरस सम्बन्धि सार्वजनिक महत्वको सूचना ।
नगरपालिका भित्र रहेका कृषक समुह,कृषि फर्म,कृषि सहकारी तथा इचुछुक कृषकहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्नेबारे सुचना ।
भकारो सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे सुचना ।
आबेदन पेश गर्ने बारे सुचना ।।।
अमरगढी नगरपालिका कृषि शाखाको सुचना ।।।

Pages