FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य शाखा

Document
फाईजर खोप अभियान संचालन सम्वन्धि सूचना ।।।।
पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८
अमरगढी नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था प्रमुख बिद्यालय नर्स र अन्य सहभागीहरुको उपस्थितिमा भएको छलफल प्रतिबेदनः २०७८।०५।०७ -१०सम्म ।
आ.ब. २०७८।७९ को अमरगढी नगरपालिकाको बहुक्षेत्रिय पोषणको प्रथम बैठक निर्णयहरु ।
आ.ब. २०७८।७९ को समिक्षा तथा योजना तर्जुमा निर्माणको प्रतिवदेन र तस्विरहरु ।
स्वास्थ्य शाखा आ.ब.२०७७।०७८ को भाद्र सम्मको प्रगति विवरण ।
स्वास्थ्य शाखाको आ.ब.२०७७।०७८ को सुक्ष्म योजना तर्जुमा गोष्ठी ।
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम आ.ब.२०७७।०७८ को कार्यक्रम तथा बजेट सारांस ।
सूचना ।
परिक्षा स्थगित गरिएको सुचना ।

Pages