FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
INVITATION FOR BIDS(IFB) 03/03/2024 - 10:53
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 02/26/2024 - 13:07
बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।। 02/25/2024 - 14:56
आन्तरिक आय बसपार्कको पार्किङ्ग शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।।। 02/25/2024 - 14:52
बोलपत्रको स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । 02/23/2024 - 17:00
आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना । 02/21/2024 - 17:05
सेवा करारमा पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना । 02/21/2024 - 17:01
विभिन्न लिलाम हुने सर समानहरू को दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना । 02/20/2024 - 17:33
बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । 02/18/2024 - 14:25
INVITAATION FOR BIDS(IFB) 02/18/2024 - 14:15

Pages