FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
मिति २०७९।११।१५ र १६ गते वडा नं. ६ मा संचालित शिविरको प्रतिवेदन । 04/24/2023 - 11:34
मिति २०७९।११।१३ गते वडा नं .१० मा संचालित आँखा शिविरको प्रतिवेदन । 04/24/2023 - 11:32
मिति २०७९।११।८ गते देखि ११ गते सम्म भएको अपाङ्गता स्क्रिनिङ शिवरमा छनौट भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको सामग्री विवरण । 04/24/2023 - 11:21
मित २०८०।०१।०६ गते बसेको कार्यापालिकाको निर्णय 04/20/2023 - 12:38
पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति वितरण सम्वन्धी सूचना । 04/20/2023 - 11:22
पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति वितरण सम्वन्धी सूचना । 04/20/2023 - 11:22
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको तेस्रो त्रैमासिक अवधि (माघ देखी चैत्र ) तलव भत्ता, पोषाक र अन्य विविभ शिषर्कको अनुदान निकासा । 04/19/2023 - 13:29
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको तेस्रो त्रैमासिक अवधि (माघ देखी चैत्र ) तलव भत्ता, पोषाक र अन्य विविभ शिषर्कको अनुदान निकासा । 04/19/2023 - 13:21
शुल्क संरचना तथा व्यवसाय कर बुझाउने सम्बन्धमा । 04/19/2023 - 12:40
शुल्क संरचना तथा व्यवसाय कर बुझाउने सम्बन्धमा । 04/19/2023 - 12:40

Pages