FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
अमरगढी नगरपालिका विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 01/06/2023 - 15:14
अमरगढी नगरपालिका प्रसुतिकालीन शिक्षण सहायता अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 01/06/2023 - 15:12
रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको बारे । 01/06/2023 - 10:28
रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको बारे । 01/06/2023 - 10:27
आ.व. २०७८।०७९ को निति तथा कार्यक्रम। 01/03/2023 - 20:18
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको तलव भत्ता र शिक्षण सहयोग अनुदान र कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तक अनुदान ७५ % निकासा 01/01/2023 - 21:38
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको तलव भत्ता र शिक्षण सहयोग अनुदान र कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तक अनुदान ७५ % निकासा 01/01/2023 - 21:37
अमरगढी नगरपालिका मिति २०७९।०९।१४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय । 12/29/2022 - 15:17
हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी गराई दिनहुन । 12/28/2022 - 17:29
हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी गराई दिनहुन । 12/28/2022 - 17:28

Pages