FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
विद्यालय नर्स परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 12/23/2022 - 13:30
विद्यालय नर्स परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 12/23/2022 - 13:09
INVITATION FOR BIDS 12/22/2022 - 15:35
विद्यालय नर्सको लिखित परिक्षाको नतिजा। 12/22/2022 - 14:44
विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधी, २०७६ 12/20/2022 - 15:00
अमरगढी नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ 12/20/2022 - 14:58
रोजगार सहायकको पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।।। 12/19/2022 - 11:31
रोजगार सहायकको पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना ।।। 12/19/2022 - 11:30
खोका टहरा हटाउने सम्वन्धि ३५ दिने सूचना ।।। 12/12/2022 - 10:58
विद्यालय नर्सको परीक्षा समय तालिका सम्वन्धि सूचना ।।। 12/11/2022 - 18:38

Pages