FAQs Complain Problems

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । 01/21/2021 - 13:04
अमरगढी नगरपालिकाको मिति २०७७।०९।२० गतेको सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बैठकका निर्णयहरु । 01/05/2021 - 13:05
ग्रेडसीट प्रतिलिपि सम्बन्धी सूचना । 01/05/2021 - 10:37
रोष्टरमा सूचीकृत हुन निवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना । 01/04/2021 - 10:57
शिक्षक पदपूर्ती प्रकृया सुचारु गरिएको बारे । 01/03/2021 - 11:58
अमरगढी नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण प्रक्रिया २०७७ 12/22/2020 - 19:16
निबन्ध प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा । 12/22/2020 - 15:34
अमरगढी नगरपालिकाको शिक्षक दरवन्दी मिलानका सन्दर्भमा शिक्षकले भर्ने विद्यालय रोजाई फाराम । 12/22/2020 - 15:11
शिक्षक दरवन्दीम मिलान तथा पुर्नवितरण सम्वन्धी जरुरी सूचना 12/22/2020 - 14:59
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । 11/26/2020 - 18:43

Pages