FAQs Complain Problems

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
अमरगढी नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि-२०७७ 10/18/2020 - 11:01
आ.ब. २०७७/७८ अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीहरुको प्रथम चौमासिक अन्तर्गत, साउन- कार्तिकको तलब भत्ता, पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च निकासा। 10/17/2020 - 08:36
विद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम(SSDP) अन्तर्गतका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने बारेको सूचना । 10/14/2020 - 11:45
सामुदायिक विद्यालयहरुको समायोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन । 10/05/2020 - 12:39
सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी सूचना । 09/24/2020 - 12:53
खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । 09/14/2020 - 15:01
विद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम(SSDP) अन्तर्गतका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने बारेको सूचना । 09/07/2020 - 16:44
अमरगढी नगरपालिकाद्वारा तयार पारिएको स्थानीय पाठ्यक्रम "हाम्रो अमरगढी" 08/18/2020 - 14:22
बिद्यालयहरुका लागि जरुरि सूचना। 07/23/2020 - 14:49
कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना । 06/09/2020 - 13:26

Pages