FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

Document
परिक्षा स्थगित गरिएको सुचना ।
दादुरा रुवेला खोप अभियान २०७६।७७ मा खोप पाएका बालबालिकाहरुको नाकावली
दादुरा रुवेला खोप अभियान २०७६।०७७ पूर्ण खोपका लागी खोप लगाएका सम्पूर्ण बच्चाहरुको नामावली ।
सूचना ।
अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गतका दिर्घ रोगिहरुको औषधि राहत बुझेको लिष्ट ।
यस नगरपालिकामा देहाय अनुरुपका संघ/ संस्था तथा महानुभावहरुबाट राहत/ सहयोग प्राप्त भएको हुदाँ प्रदान गर्नु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद छ ।
दीर्ध रोगिको तथ्याङ्क सम्बन्धमा सुचना ।।।
सूचना ।।।
कोभिड -१९ कोरोना भाईरस सम्बन्धि सार्वजनिक महत्वको सूचना ।
नगरपालिका भित्र रहेका कृषक समुह,कृषि फर्म,कृषि सहकारी तथा इचुछुक कृषकहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्नेबारे सुचना ।

Pages