FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य शाखा

Document
दादुरा रुवेला खोप अभियान २०७६।७७ मा खोप पाएका बालबालिकाहरुको नाकावली
दादुरा रुवेला खोप अभियान २०७६।०७७ पूर्ण खोपका लागी खोप लगाएका सम्पूर्ण बच्चाहरुको नामावली ।
सूचना ।
अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गतका दिर्घ रोगिहरुको औषधि राहत बुझेको लिष्ट ।
यस नगरपालिकामा देहाय अनुरुपका संघ/ संस्था तथा महानुभावहरुबाट राहत/ सहयोग प्राप्त भएको हुदाँ प्रदान गर्नु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद छ ।
दीर्ध रोगिको तथ्याङ्क सम्बन्धमा सुचना ।।।
सूचना ।।।
कोभिड -१९ कोरोना भाईरस सम्बन्धि सार्वजनिक महत्वको सूचना ।
नगरपालिका भित्र रहेका कृषक समुह,कृषि फर्म,कृषि सहकारी तथा इचुछुक कृषकहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्नेबारे सुचना ।
भकारो सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे सुचना ।

Pages