FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशु शाखा

Published Date
गाईको पकेट संचालन सम्बन्धी सूचना 04/18/2021 - 17:24
गाईको पकेट संचालन सम्बन्धी सूचना 04/18/2021 - 17:24
कृषि र पशुसेवा प्राबिधिकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ! 04/08/2021 - 12:54
कृषि प्राबिधिक र पशुसेबा प्राबिधिकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन । 04/07/2021 - 15:49
कृषि प्राबिधिक र पशु सेवा प्राबिधिक पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको बारे 03/17/2021 - 16:36
परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (कृषि र पशु सेवा प्राबिधिक) । 03/17/2021 - 15:52
भैसी पबर्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना । 11/10/2020 - 11:34
गाईको पकेट संचालन सम्बन्धी सूचना । 11/10/2020 - 11:34
सूचना 11/06/2020 - 14:36
अनुदानको लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना । 10/19/2020 - 15:58

Pages