FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि तथा पशु शाखा

Published Date
पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । 01/26/2022 - 11:48
गाईको पकेट संचालन सम्बन्धी सूचना 04/18/2021 - 17:24
गाईको पकेट संचालन सम्बन्धी सूचना 04/18/2021 - 17:24
कृषि र पशुसेवा प्राबिधिकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ! 04/08/2021 - 12:54
कृषि प्राबिधिक र पशुसेबा प्राबिधिकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन । 04/07/2021 - 15:49
कृषि प्राबिधिक र पशु सेवा प्राबिधिक पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको बारे 03/17/2021 - 16:36
परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (कृषि र पशु सेवा प्राबिधिक) । 03/17/2021 - 15:52
भैसी पबर्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना । 11/10/2020 - 11:34
गाईको पकेट संचालन सम्बन्धी सूचना । 11/10/2020 - 11:34
सूचना 11/06/2020 - 14:36

Pages