FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बिज्ञापन

Published Date
प्राविधिक सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना । 01/02/2021 - 16:27
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना । 12/11/2020 - 05:38
उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम । 12/04/2020 - 14:06
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना । 11/08/2020 - 13:28
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना । 11/08/2020 - 13:28
ईन्जिनियर पदको लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 09/07/2020 - 14:09
परिक्षा संचालन सम्वन्धि सूचना (अ.न.मी.) सहायक चौथो । 09/06/2020 - 12:23
लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 09/04/2020 - 16:35
बिद्यालय नर्स करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 09/03/2020 - 13:54
अनमी करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि सुचना । 08/07/2020 - 15:55

Pages