FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
अमरगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६ पौष ०७ गतेका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु । 12/25/2019 - 13:56
नगरपालिका भित्र रहेका कृषक समुह,कृषि फर्म,कृषि सहकारी तथा इचुछुक कृषकहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्नेबारे सुचना । 12/22/2019 - 14:58
भकारो सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेबारे सुचना । 12/22/2019 - 14:55
आबेदन पेश गर्ने बारे सुचना ।।। 12/22/2019 - 14:53
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) अध्ययन कार्य गर्ने बारे सार्वजनिक सुचना ।।। 12/13/2019 - 13:53
सास्कृतिक कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । 12/03/2019 - 12:17
विध्यालय छनोट फारम भर्ने बारेको सुचना ।।। 12/03/2019 - 12:09
अमरगढी नगरपालिकाको नगरगान र नगरलोगो का लागि प्रस्ताव पेश गर्ने मिति थप गरिएको वारे सूचना ।।। 11/26/2019 - 14:51
फोहरमैला ब्यबस्थापनका लागि जग्गा भाडा सम्बन्धि सूचना । 11/11/2019 - 11:23
अमरगढी नपाका विद्यालयहरुमा २०७६।०७।२१ मा निकासा भएको बिभिन्न शिर्षकको अनुदान विबरण । 11/10/2019 - 14:08

Pages