FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
ईच्छुक सामुदायिक विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सुचना ।।। 02/02/2020 - 15:01
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।।। 01/22/2020 - 13:26
नगर गानका लागि पुनः प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।।। 01/19/2020 - 12:15
परीक्षाको मिति र समय संशोधन गरिएको सम्बन्धि सूचना । 01/13/2020 - 14:28
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।।। 01/06/2020 - 10:52
अमरगढी नपाका विद्यालयहरु अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीहरुको द्रोस्रो चौमासिक अबधिको तलब भत्ता । 01/06/2020 - 10:46
लक्षित वर्गहरुको निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।। 01/05/2020 - 14:05
आमन्त्रण सम्बन्धमा ।।। 12/29/2019 - 14:48
अमरगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६ पौष ११ गतेका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु । 12/29/2019 - 12:33
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।।। 12/27/2019 - 14:01

Pages