FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
अमरगढी नगरपालिका आ.ब.२०७९।८० को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन स्वास्थ्य शाखा 07/26/2023 - 13:07
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि जरुरी सूचना । 07/25/2023 - 15:44
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि जरुरी सूचना । 07/25/2023 - 15:44
कर्मचारी आवश्यक्ता सम्वन्धि सूचना ।।। 07/23/2023 - 14:17
आ.ब.२०७९।०८० को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । 07/23/2023 - 12:10
डेङ्गु रोग नियन्त्रणका लागी सवैमा अनुरोध । 07/23/2023 - 11:22
अमरगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० 07/21/2023 - 11:47
जानकारी गराएको सम्वन्धमा । 07/21/2023 - 11:44
आ.ब.२०७९।८० को असार महिनाको स्वास्थ्य शाखाको प्रगति प्रतिवेदन 07/21/2023 - 11:42
आ.ब. २०७९।८० को आय व्ययको प्रगति विवरण 07/19/2023 - 13:16

Pages