FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोभिड

Published Date
यस नगरपालिकामा देहाय अनुरूपका संघ/संस्था तथा महानुभावहरु बाट राहत/सहयोग प्राप्त भएको हुदा प्रदान गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद छ । 06/16/2020 - 11:20
अमरगढी नगरपालिकाको क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुको विवरण मिति २०७७।०२।२८ सम्म । 06/10/2020 - 11:44
अमरगढी नगरपालिकाको क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुको विवरण मिति २०७७।०२।२५ सम्म । 06/07/2020 - 10:27
अमरगढी नगरपालिकाको RDT परिक्षण २०७७।२।२० । 06/04/2020 - 15:26
मिति २०७७।०२।२१ गते सम्म अमरगढी नगरपालिका क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुको विवरण । 06/03/2020 - 12:39
मिति २०७७।०२।२० गते सम्म अमरगढी नगरपालिका क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुको विवरण । 06/02/2020 - 11:44
अमरगढि नगरपालिका क्वारेन्टाईनमा रहेका व्यक्तिहरुको विवरण २०७७ । 06/01/2020 - 15:05
प्रदेश राहत विवरण । 05/19/2020 - 14:50
सार्वजनिक सूचना । 05/19/2020 - 14:43
कार्य विभाजन गरिएको बारे । 05/13/2020 - 14:01

Pages