FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
जन्म,मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३। 03/29/2016 - 13:56
स्थानिय बिकास कोष नियमावली २०५६। 03/29/2016 - 13:53
अचल सम्पति कार्योजना। 03/29/2016 - 13:47
कार्यक्रम अधिकृत र ईन्जिनियर पदका लागि आवेदन स्वीकृत र परिक्षा सम्बन्धी सूचना। 03/27/2016 - 11:07
जनसहभागितामा आधारित सैार्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालनको लागि अ.न.पा. कर्यालयको सूचना। 03/05/2016 - 09:04
उपभोक्ता समितिले सैार्य सडक बत्ति संन्चालनका लागि न.पामा आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने ढँाचा। 03/05/2016 - 09:04
जनसहभागितामा आधारित सैार्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७२। 03/05/2016 - 08:59
स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम(LGCDP-2) अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकृतको विज्ञापनको सूचना। 02/16/2016 - 13:16
आ.व. ७२-७३ को श्रावण देखि पाैष महिना सम्म कर संकलन विबरण। 02/12/2016 - 11:54
आमरगढी नगरपालिका कार्यालयको आ.व.०७१-७२ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन। 02/12/2016 - 11:24

Pages