"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अमरगढी नगरपालिकाको शिक्षा ,स्वास्थ्य ,जनसंख्या (जनजाती ,जनधन्त्वो ) ,नक्सा ,बैंक तथा बितिय संस्थाहरु ,सूचना तथा संचार सेवाहरु ,जनापर्तिनिधि ,पदाधिकारी ,कर्मचारी ,खानेपानी तथा बिधुतिय सेवाको सम्पूर्ण विवरण ग्राफिकल चार्ट सहित ।।।

Click pdf file to view

ब्यतिगत घटना दर्ताको बार्षिक विवरण पठाइएको बारे जानकारी

Click image to view

आ.व.२०७२\७३ को प्रगती प्रतिवेदन।

फाईलमा कोलिक्क गर्नुहोस हेर्नलाई।

२०७३\७४को वार्षिक खरिद योजना र कार्य तालिका।

स्वीकृत योजनाहरुको विबरण।

वार्षिक कर्यतालिका ।

आर्थिक वर्ष ७२-७३ का लागि वडा नागर परिषद वाट स्वीकृत योजनाहरु ।

Pages

परियोजना अपडेट रिपोर्ट