"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

२०७२-७३ दोस्रो चाैमासिक तथा फाल्गुन महिनाको वित्तिय तथा भाैतिक प्रगति प्रतिबेदन।