"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Photo: 
Phone: 
९८४८८०१७५५
Elected or Staff: 
Staff

पदम राज भट्ट