FAQs Complain Problems

अमरगढी नगरपालिका द्वारा आयोजित बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम "सुनौला १००० दिनका आमाहरुलाई " खाने[अनि फिल्टर वितरण कार्यक्रमका द्रिस्यहरु

विषय: सूचना ।

विश्वमहामारीको रुपमा फैलिएको COVID-19 को जोखिमलाई मध्ये नजर गरी यस डडेल्धुरा जिल्ला सिल भएको सन्दर्भमा यस कार्यालयको अत्यावसेक सेवा बाहेकका सेवाहरु अर्को सुचना नहुन्जेल सम्म बन्द गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुरुप २०७७ जेष्ठ मसान्त पछि सम्झौता बन्द गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी गराइन्छ ।