स्वच्छ सफा र सुन्दर सहर, सम्पूर्ण नगरबासीको एक मात्र रहर,डडेल्धुरा जिल्ला लाई मिति २०७३/०६/०१ गते देखि प्लास्टिक झोला आयात,बिक्री बितरण र प्रयोगमा गर्न रोक लगाउने निर्णय भएकोले सो निर्णय कार्यान्वयनमा सम्बध्द सबै पक्षको साथ, सहयोग र समर्थनको लागि अनुरोध छ।

Brief Introduction

Amargadhi is the Municipal center of Dadeldhura District in the Mahakali Zone of western Nepal. The district headquarter of Dadeldhura is located within it. At the time of the 1991 it had a population of 18,390 .All five VDC's member had been announcing that Amargadhi is a Municipality.This Municipality had been announcing in 2053 B.s. The cordinates of this Municipality is 29*18"north and 80*34.47 east.

Photo: 

Welcome