FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ को नाम प्र.अ को सम्पर्क नं विद्यालयको ईमेल विद्यालयको ठेगाना स्थापना मिति विद्यालयको कोड विद्यालय छनौट गर्नुहोस विद्यालय तह छनौट गर्नुहोसsort descending
श्री भागेश्वर मा.वि. टाँटर डडेल्धुरा वार्ड न. ८ 730030023
श्री त्रिपुरा सुन्दरी आ.वि. बिरखम्ब 9849808219 वार्ड न. २ 730030019
उग्रतारा वेद विद्याश्रम आ.वि. उग्रतारा 9849808241 वार्ड न. ८ 730030041
श्री असिग्राम आ.वि. लिटिरीगाउँ वार्ड न. ११ 730030008
श्री उग्रतारा मा.वि. पोखरा 9749808225 खडक बोहरा 730030025
श्री महेश्वरी प्रा.वि.निदालगाउँ डडेल्धुरा वार्ड न. ९ 2017 730030004
श्री त्रिपुरा सुन्दरी आ.वि. बिरखम्ब 9849808219 वार्ड न. २ 730030019
श्री आदर्श मणिलेक प्रा.वि. लटसेरा वार्ड न. ९ 730030009
श्री सहश्रलिङ्ग मा.वि. राई 9749808226 वार्ड न. १० 730030026
श्री शैलेश्वर महादेव प्रा.वि. तिलाडी खडक बोहरा 730030001

Pages