FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ को नाम प्र.अ को सम्पर्क नं विद्यालयको ईमेल विद्यालयको ठेगानाsort descending स्थापना मिति विद्यालयको कोड विद्यालय छनौट गर्नुहोस विद्यालय तह छनौट गर्नुहोस
श्री माउन्टेन ई.बो.स्कुल बागबजार महेश महरा 9848886690 730030028 संस्थागत मा.वि.
श्री लटेश्वर आ.वि. मालम वडा नं. १ 730030012
श्री भुमिराज प्रा.वि. शान्तिनगर ढुन्ढुने 9749808230 वडा नं. १ 730030030
श्री मोडर्न ई. बो. स्कुल दह 9848847089 वडा नं. १ 730030031 संस्थागत मा.वि.
श्री त्रिपुरा सुन्दरी आ.वि. बिरखम्ब 9849808219 वार्ड न. २ 730030019
श्री त्रिपुरा सुन्दरी आ.वि. बिरखम्ब 9849808219 वार्ड न. २ 730030019
श्री बैजनाथ मा.वि मौरडा 97498082224 वार्ड न. २ 730030024
श्री जनज्योति प्रा.वि. आदित्यपुर वार्ड न. २ 730030003
श्री जनसेवा प्रा.वि. पथरोडा 9749808220 वार्ड न. ३ 730030020
श्री ब्राईट फ्युचर एकेडेमी नुवाकोट राजेन्द्र जैसी 9840446005 वार्ड न. ३ 730030035 संस्थागत प्रा.वि.

Pages