"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

असार ५-७ सम्म भइरहेको वेवसाइट तालिममा अ.न.पाका कार्यकारी अ.मन्तब्य दिदै।