"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

कार्यक्रम अधिकृत र ईन्जिनियर पदको परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना।