"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अमरगढी नगरपालिका डडेल्धुराको दोस्रो नगर सभा कार्यक्रमका केहि द्रिस्य हरु