"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

जनसहभागितामा आधारित सैार्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालनको लागि अ.न.पा. कर्यालयको सूचना।