"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Photo: 
Supporting Document: 

२० अौ नगरपरिषदका केहि झलकहरु।