"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Body: 

Click the content to download pdf file.

मिति २०७२-१०-१५ गते डडेल्धुराको स्थानि पत्रिका हिलटाईम्स मा नगरपालिका करका दर रेटहरु सार्वजनिक गरिएको बारे।