"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

आ.व०७२\७३ को एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको र २० औ नगर परिषद् बैठक सम्वन्धि सूचना।