"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Image: 

शहादत प्राप्त निजामती कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।